Kadry

DYREKTOR SZKOŁY
MONIKA GRABLEWSKA

E-mail: jp2polskaszkoła@gmail.com
tel. 07518908917
Kontakt telefoniczny w soboty w godzinach szkolnych od 9 -13

 

ZASTĘPCA DYREKTORA SZKOŁY
ANNA DAVISON

E-mail: jp2polskaszkoła@gmail.com
tel.07955449713
Kontakt telefoniczny w soboty w godzinach szkolnych od 9 -13