O Nas

Początki

Polska Szkoła im. Jana Pawła II sięga swoimi korzeniami roku 1954 kiedy to Zarząd Koła SPK w składzie: Pan Hołyński, pan Kidacki, pan Szaja pan Adamowicz, powzięli decyzje zorganizowania Polskiej Szkoły w Leicester.
Projekt ten powierzono panu Kidackiemu do praktycznej realizacji. Było wiele trudności z otrzymaniem pozwolenia na otwarcie szkoły, ze znalezieniem odpowiedniego budynku, wreszcie ze znalezieniem odpowiedniej kadry pedagogicznej. W końcu wielkie poświęcenie i determinacja pana Kidackiego dały pożądany efekt: w Leicester oficjalnie powstała Polska Szkoła Sobotnia im. Gen. Leopolda Okulickiego.

Pierwszym jej kierownikiem był pan Franciszek Bejnar-Bojnarowicz a pierwszym przewodniczącym Komitetu rodzicielskiego pan Leszek Kusztelan. Zajęcia odbywały się w Medway School.

Pierwszy Statut Szkoły podkreślał ogromne znaczenie i funkcje komitetu Rodzicielskiego, który był współodpowiedzialny za prowadzenie szkoły, podczas gdy szkoła miała pozostawać pod opieka Kola SPK.

Po pierwszym roku działalności szkoły Kierownictwo przejął pan Sherwood. U szczytu swojej działalności Polska Szkoła liczyła prawie 300 uczniów.
Po 10-ciu niełatwych latach borykania się z problemami finansowymi, sprawami statutowo-administracyjnymi itp., po wielu dyskusjach na temat zmiany patrona, Komitet Rodzicielski uchwalił ze z dniem 16 czerwca 1964r. Polska Szkoła Sobotnia w Leicester staje się samodzielna społeczną instytucja, służącą całemu społeczeństwu polskiemu w Leicester.

Dwie szkoły

Niestety w wyniku dyskusji i glosowania, w Leicester powstały dwie szkoły: jedna pod patronatem SPK, druga pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej. Ze względu na brak dokumentacji, nie jestem w stanie przekazać jakichkolwiek informacji na temat działalności Szkół Polskich w Leicester w okresie rozbicia.
Wiadomo jednak, ze Kierownikiem Szkoły SPK był pan Ząbkiewicz, a kierowniczka Szkoły PMS pani Emilia Kotowicz.

Rok 1978 – połączenie szkół

Tak jak w ciągu poprzednich kilku lat, tak i w tym roku, grupa osób spośród społeczeństwa polskiego w Leicester, zainteresowana dobrem szkolnictwa sobotniego, kontynuowała wysiłek połączenia dwóch szkół.
Na negocjatora poproszono Ks. Prałata A. Murata, miejscowego proboszcza. Zgodzono się ze najlepszym rozwiązaniem problemu połączenia obu szkół, byłoby objecie kierownictwa przez osobę, która dotychczas nie współpracowała z żadna z nich.

Po długich pertraktacjach, mgr M. Hałardzinski, emerytowany nauczyciel, zgodził się na objecie funkcji kierownika połączonych szkol: PMS i SPK.

Połączenie szkół nastąpiło 6 stycznia 1979 roku. Stan szkoły: 148 uczniów. Kierownik Szkoły pan M. Hałardzinski z entuzjazmem zabrał się do pracy Bad udoskonaleniem organizacji szkoły, ustaleniem programu nauczania, nad zapewnieniem najlepszej opieki wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Oczywiście osiągniecie rezultatów nie byłoby możliwe bez współpracy z Gronem Pedagogicznym i Komitetem Rodzicielskim. W lutym 1981 roku szkoła przeniosła się do budynku Moat Community Collage MCC. Wynajmowaliśmy klasy za tygodniowa oplata w wysokości 25 funtów za sobotę.

Stosunki między szkołami układały się dość dobrze a nawet w ciągu kilku lat nawiązała się pewnego rodzaju współpraca.

Wystawy i Pokazy

Na prośbę MCC, w lutym 1986r. szkoła zorganizowała wystawę zatytułowana „The Polish Community In Leicester”. Celem tej wystawy było pokazanie dorobku kulturalnego, tradycji i zwyczajów polskich. Wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Kilka razy nasza szkoła brała udział w imprezach organizowanych w MCC w celu pokazania tradycji i zwyczajów rożnych mniejszości narodowych, w celu lepszego poznania się.

Przez jakiś czas mieliśmy możliwość wypożyczania Sali teatralnej w MCC na nasze imprezy i uroczystości np.: zakończenie roku szkolnego, Dzień Matki, Open Day itp.

Szkoła Polska na przestrzeni tych wszystkich lat nie szczędziła wysiłku by dobrze wychować młode pokolenie, by rozwijać w nich ducha polskości i religijności. Starała się wychować młode pokolenie w duchu wiary ojców, tradycji i kultury narodowej.

Uczniowie naszej Szkoły biorą aktywny udział we wszystkich uroczystościach i akademiach okolicznościowych organizowanych w Parafii. Akademie z okazji święta 3-Maja czy 11 listopada, wzbudzają w uczniach dumę narodowa, poczucie przynależności, ułatwiają zrozumienie historii kraju, który nazywamy „naszym”.
Udział w uroczystościach i obrzędach związanych ze Św. Mikołajem, z Bożym Narodzeniem, Wielkanocą, ze Świętem Bożego Ciała, Staropolskim Świętem Żniw, daje uczniom możliwości głębszych przeżyć.

Starsi uczniowie naszej szkoły mówią:
„My jesteśmy inni bo mamy czym się pochwalić. Mamy wartości których nasi angielscy rówieśnicy nie mają”

Jest to bezsprzecznie zasługa Rodziców, Kościoła i Szkoły. Jak bardzo czujemy się z nich dumni!

Poza szkołą

Tragedie i problemy innych ludzi wzbudzają chęć niesienia pomocy. I tak w 1982 roku nauczyciele, rodzice i dzieci Polskiej szkoły w Leicester wysłali paczki z żywnością i odzieżą dla ociemniałych dzieci w Laskach pod Warszawa. Pomogliśmy także ofiarom powodzi w Polsce „Dzieci – dzieciom Powodzian”, jak również nieśliśmy pomoc dzieciom w bardzo trudnej sytuacji na wschodzie.
Polska Szkoła w Leicester zawsze zachęcała uczniów o poznawania innych szkol polskich przynajmniej w rejonie, i do współpracy z nimi. Braliśmy udział w wielu Festiwalach Szkół Środkowej Anglii. Szkoła w Leicester była również gospodarzem Festiwalu w latach 1981-88.

Klasy maturalne

Polska Szkoła w Leicester prowadzi kursy języka polskiego na poziomie GCSE i A-level. Od wielu lat z wielkim poświeceniem nasi nauczyciele pracują z młodzieżą .
Opiekunem duchowym naszej szkoły jest Ksiądz Proboszcz Tadeusz Kordys. Ksiądz Kordys systematycznie i wytrwale pracował nad umocnieniem więzi miedzy szkoła a Parafia. Jest to teraz o tyle łatwiejsze ze już od kilku lat zajęcia odbywają się w budynku parafialnym. Ksiądz Kordys zabiegał o to, by uczniowie czynnie uczestniczyli we Mszy Św., by śpiewali, byli lektorami czy służyli przy ołtarzu. Z podziwem trzeba przyznać ze cel został osiągnięty.

Polska Szkoła im. Jana Pawła II w Leicester – nowe początki
Od dawna zastanawialiśmy się jakie imię ma przyjąć nasz szkoła. Wiadomość o śmierci Papieża Jana Pawła II, ukochanego Papieża – Polaka, przeżyliśmy wszyscy z wielkim bólem.
Uczniowie i nauczyciele z naszej szkoły jednogłośnie zadecydowali ze najlepszym patronem będzie właśnie Jan Paweł II. Papież, który szczególną troska otaczał dzieci i młodzież.

Polska Macierz Szkolna

Działająca w Wielkiej Brytanii pod ta sama nazwa co przed II Wojna Światową Polska Macierz Szkolna PMS sprawuje piecze nad blisko setka polskich szkol przedmiotów ojczystych (sobotnich), organizuje egzaminy na dwóch poziomach maturalnych GCSE oraz AS i A2 Level, kursy metodyczne dla nauczycieli, kursy przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży oraz konkursy z wiedzy o Polsce. Prowadzi również księgarnie i wydaje czasopisma „Dziatwa”, „Razem Młodzi Przyjaciele”, „Poradnik metodyczny dla nauczycieli” oraz podręczniki szkolne. Posiada również biuro załatwiające sprawy bieżące.