Opłaty i dokumenty

OPŁATY ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Jedno dziecko: £150 za dziecko – płatne jednorazowo
Dwoje dzieci: £280
Trzecie dziecko w rodzinie jest zwolnione z opłaty czesnego.

Opłata za szkołę nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji w trakcie trwania roku szkolnego.
Zgodnie z paragrafem 4 pkt.3b Statutu Koła Rodziców Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w Leicester, nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie może być jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy uczniów.

 

Dokumenty do pobrania:

formularz zgłoszeniowy do Polskiej Szkoły JPII w Leicester

Metody płatności akceptowane przez szkołę

PSS_ChildProtectionPolicy_2016

Regulamin Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła II w Leicester