Rejestracja Coalville

Formularz rejestracyjny Coalville

  DANE DZIECKA

 • DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW

  Matka / Opiekun*

 • Ojciec / Opiekun*

 • ODBIÓR DZIECKA ZE SZKOŁY

 • Osoby upoważnione:

 • TOALETA

 • ZMIANA UBRANIA

 • PIERWSZA POMOC

 • FOTOGRAFOWANIE

 • Oświadczam, że będę przestrzegał statutu PSS oraz obowiązujących w szkole regulaminów oraz polis.

 

Veryfikacja